Уроку
НазваниеУроку
Дата конвертации01.02.2013
Размер30.84 Kb.
ТипПрограма
БІЛЯЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, вчитель-методист, Скандинавська гімназія, м. Київ УКРАЇНСЬКА МОВА
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
2 семестр

ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р.,
ПІДРУЧНИК "Рідна мова " М. А. Білецька, М. С. Вашуленка, 2002 р.


Тема уроку
Дата
проведення 1. СЛОВА, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ДІЇ ПРЕДМЕТІВ. Уявлення про слова, що означають дії предметів. С. 3-5 2. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. С. 5-7 3. Урок розвитку мовлення. Типи текстів. Складання тексту за початком. С. 25 4. Зв'язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів). С.8-10 5. Зв'язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів). С.10-12 6. Спостереження за словами - назвами дій, близькими і протилежними за значенням. С. 12-16 7. Спостереження за багатозначними словами - назвами дій.
С. 16-17 8. Спостереження за багатозначними словами - назвами дій.
С. 17-19 9. Узагальнюючий урок за темою "Слова - назви дій предметів". С. 19-20 Перевірна робота. Усний переказ. (У журналі запис під датою). 10. Уявлення про службові слова і їх роль у реченні. С.20-22 11. Урок розвитку мовлення. Загадковий світ птахів. Складання загадки. С. 27 12. Спостереження за роллю службових слів у реченні. С. 22-23 13. Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченнях.
С. 24-25 14. Спільнокореневі слова. Корінь слова.Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова. С. 26-27 15. Розпізнавання спільнокореневих слів, визначення в них спільної частини - кореня. С. 28-29 16. Практичні вправляння зі спільнокореневими словами. С. 30-31 17. Розрізнення спільнокореневих слів та слів, близьких за значенням. С. 31-33 18. Перевірна робота.
Диктант. (У журналі запис під датою). 19. Урок розвитку мовлення. Вчимося малювати словами. Опис іграшки. С. 33 20. Узагальнення знань і вмінь щодо кореня і спільнокореневих слів. Аналіз контрольних робіт. С.34-36 Тематичне оцінювання знань. 21. ЗВУКИ І БУКВИ. Звуки і букви. Склад. Наголос.Звуки і букви Алфавіт. С. 37-38 22. Робота з алфавітом та орфографічним словником. С. 39 23. Голосні звуки і букви, що їх позначають. С. 39-41 24. Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за позначенням сполучення звуків [йо]. С. 41-43 25. Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки. С. 44-46 26. Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам'ятати. С. 47-49 27. Урок розвитку мовлення. Складання казки з деформованих речень. С.37 28. Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам'ятати. С. 49-50 29. Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам'ятати. С. 50-52 30. Перевірка вмінь, пов'язаних з наголосом. Мовна тема 3. 31. Аналіз контрольних робіт. Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за вимовою і написанням. С. 53-55 32. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу.
С. 55-57 33. Тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних зміною форми та добором споріднених. С. 57-58 34. Опрацювання текстів зі словами з ненаголошеними [е], [и].
С. 59-61 35. Урок розвитку мовлення. Вчимося розповідати. Побудова тексту-розповіді за опорними словами. С.41
36. Вимова і написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. С. 62-63 37. Узагальнюючий урок з теми "Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]". С. 64-66 38. Перевірка набутих умінь з теми. Диктант. (У журналі запис під датою). 39. Узагальнюючий урок з теми "Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]". Аналіз робіт. С. 66-69 Тематичне оцінювання знань. 40. ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ. Приголосні звуки, позначення їх буквами. Закріплення алфавіту. С. 70-71 41. Звук [ф], звукосполучення [хв]. С. 71-73 42. Звуки [дж], [дз ], [дз] - вимова і позначення на письмі. Орфоепічні вправляння. С. 73-75 43. Урок розвитку мовлення. Слухаємо, говоримо, переказуємо. Написання переказу. С.45 44. Звук [Ґ], буква Ґ. Зіставлення вимовляння звуків [г] - [Ґ].
С. 75-77 45. Буква щ, її звукове значення. С. 77-79 46. Узагальнюючий урок про приголосні звуки. С. 79-81 47. Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки. С. 81-83 48. Правило вимовляння дзвінких звуків в українській мові.
С. 83-86 49. Практичні вправи у вимовлянні і написанні слів зі дзвінкими і глухими приголосними. С. 86-88 Перевірна робота. .Аудіювання. ( Запис у журналі без дати). 50. Перевірка набутих знань і вмінь. Мовна тема 4 51. Урок розвитку мовлення. Слухаємо, говоримо, описуємо. Опис лисички. С. 49 52. Тверді і м'які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м'яких звуків. М'який приголосний звук [й]. Аналіз робіт.
С. 89-92 53. Спостереження за твердими і м'якими приголосними в словах. С. 92-94 54. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення (ь).
С. 94-95 55. Позначення м'якості приголосних перед [о]. Перенос слів зі знаком м'якшення. С.96-98 56. Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м'якими приголосними. С. 98-100 57. Узагальнюючий урок з теми. С. 100-102 58. Подовжені м'які приголосні звуки, позначення їх на письмі.
С.102-104 59. Урок розвитку мовлення. Книга - джерело знань. Складання тексту-міркування. С. 52 60. Перенос слів із м'якими подовженими звуками. С. 104-107 61. Звуковий і звуко-буквений аналіз, вимова і написання слів з подовженими м'якими приголосними. С. 107-109 62. Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф.
С. 109-111 63. Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом. С. 112-113 64. Правило переносу слів з апострофом. С. 113-115 65. Узагальнюючий урок з теми "Звуки букви". С. 115-116 Списування. (У журналі запис під датою). 31 Урок перевірки навчальних досягнень учнів за рік. Урок розвитку мовлення. Творчі вправи з текстами. С. 60 Виконання комплексних вправ, як охоплюють матеріал з усіх розділів програми. Аналіз робіт. С. 117-118 Виконання комплексних вправ, як охоплюють матеріал з усіх розділів програми. С. 118-120 Тематичне оцінювання знань. Узагальнюючий урок за рік. Виконання комплексних вправ, як охоплюють матеріал з усіх розділів програми. С. 120-122 Узагальнюючий урок за рік. С. 122-125


МАТЕМАТИКА
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
2 семестр

ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р.,
ПІДРУЧНИК "Математика" М. БОГДАНОВИЧ, 2002 р.
Зміст уроків
Дата
проведення 1. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 3 ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК.
Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.
с. 85-86. 2. 3астосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел в процесі розв'язування прикладів і задач. С.86-87. 3. Додавання виду: 38+4. Розв'язування задач двома способами. С.87-88. 4. Додавання виду: 76+4. Задачі на дві дії. С. 88-89. 5. Додавання виду: 38+52. Задача, яка включає рух назустріч один одному. С.89-90. 6. Усне віднімання виду: 40-8. Задача з подвійним відношенням "на менше". Закріплення віднімання виду:
40-8, порівняння виразу і числа. Складання задач за виразом. С.90-92. 7. Віднімання виду: 53-8. Творча робота над задачею. С. 93. 8. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. С. 94-95. 9. Віднімання двоцифрових чисел. Повторення і закріплення пройденого матеріалу. С. 95-96. 10. Віднімання виду: 50-34. Робота над задачами. С. 96-97 11. Самостійна робота. 12. Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. С. 97-98. 13. Закріплення пройденого матеріалу. С. 98-99. 14. Множення. Знак множення. С. 100-101. 15. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення. С. 102-103. 16. Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. С. 103-104. 17. Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв'язування задач на множення.
С. 105-106. 18. Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на множення. С. 106-107 19. Самостійна робота. 20. Задачі на дві дії різного ступеня. С. 107-108 21. Знаходження значень виразів. С. 108-109. 22. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.) 23. Аналіз контрольних робіт. 24. Ділення. С. 109-110. 25. Зв'язок дій множення і ділення, складання прикладів.
С. 111-112. 26. Складання таблиці ділення на 2. С. 112-113. 27. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язання задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення.
С. 113-114. 28. Назви чисел при діленні. Прості і складені задачі на ділення. с.114-115. 29. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 2. С. 116-117. 30. Розв'язування задач, закріплення пройденого матеріалу.
С. 117 -118. 31. Складання таблиці множення 3. С. 118-119. 32. Вправи і задачі на застосування і заучування таблиці множення 3. С. 119-120. 33. Коло і круг. Розв'язування задач і прикладів на пройдені випадки арифметичних дій. С. 120-122. 34. Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на заучування таблиці множення 3. С. 122-123. 35. Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множення і ділення. Складені задачі. С. 123-125. 36. Складання таблиці ділення 3. С. 126-127. 37. Самостійна робота. 38. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3. С. 127. 39. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3. Повторення. 40. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.) 41. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань. 42. Розв'язування задач на пройдені випадки арифметичних дій.
Вирази на дві і три дії, знаходження значень виразів.
С. 128-129. 43. Розв'язування задач на дві дії різного ступеня. Знаходження значень буквених виразів. С. 129-130. 44. Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання задач на дві дії. Знаходження значень буквених виразів. С. 130-131. 45. Повторення таблиці ділення 3. Розв'язування задач. С. 131-132. 46. Складання таблиці множення числа 4. Складені задачі на таблицю множення 4. С. 132-133. 47. Закріплення таблиці множення 4. С. 133-135. 48. Повторення і закріплення пройденого матеріалу.
С. 135-136. 49. Таблиця ділення на 4. Розв'язання задач на ділення 4.
С. 136-137. 50. Розв'язання прикладів і задач на ділення чисел на 4. Закріплення таблиці ділення. Геометричні задачі на знаходження периметра. С. 137-138. 51. Знаходження частини числа. Ознайомлення з простими дробами. Повторення мір довжини. С. 139-140. 52. Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів.
С.140-142. 53. Збільшення та зменшення числа в кілька разів. С. 142-144. 54. Розв'язування прикладів і задач на збільшення, зменшення числа у кілька разів. С. 144-145. 55. Таблиця ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів. С. 145-146. 56. Самостійна робота. 57. Закріплення таблиці ділення на 5. Робота над задачами.
С. 146 -147. 58. Порядок виконання дій у виразах. Розв'язування виразів на порядок дій. С. 147-149. 59. Контрольна робота. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.) 60. Аналіз контрольних робіт.
Тематичне оцінювання знань. 61. ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією. С. 150-151. 62. Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. С. 152-153. 63. Додавання і віднімання з переходом через десяток.
С. 153-154. 64. Письмове додавання і віднімання чисел з переходом через десяток. С. 154-155. 65. Самостійна робота. 66. Різні випадки додавання двоцифрових чисел. С. 155 67. Перевірка додавання і віднімання. Письмове додавання і віднімання чисел. С.155-156. 68. Контрольна робота за рік. ( Під датою, внизу у журналі запис Контр. роб.) 69. Аналіз контрольної роботи.
Тематичне оцінювання знань. 70. Дії множення і ділення та розв'язування задач. С. 157-159 71. Дії множення і ділення і розв'язування задач. С. 157-159 72. Повторення пройденого матеріалу. 73. Підсумковий урок за рік.

ЧИТАННЯ
2 КЛАС
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
2 семестр

ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 1 - 2 КЛ.,
Київ, 2006 р.,
ПІДРУЧНИК "Читанка " О. Я. Савченко, 2004 р.
Тема уроку
Дата
проведення 1 А. М'ястківський. Казка про яблуню. В. Коломієць. Не лови метелика. С.108-109 2 П. Воронько. Липка. В. Сухомлинський. Покинуте кошеня.
Г. Могильницькі. Бабусина радість. Підсумок по темі.
С. 110-113 3 П. Воронько. Липка. В. Сухомлинський. Покинуте кошеня.
Г. Могильницькі. Бабусина радість. Підсумок по темі.
С. 110-113 4 Т.Г. ШЕВЧЕНКО - ВЕЛИКИЙ НАРОДНИЙ ПОЕТ І ХУДОЖНИК. Д. Красицький. Тарас Шевченко. ...Світає, край неба падає. Т.Шевченко. С. 3-5 5 Поезія Т.Шевченка. Підсумок по темі. С. 6-8 6 ВІРШІ - ПОЕТИЧНІ КАРТИНИ ПРИРОДИ. Вірші українських поетів. Т. Коломієць. Як на білих сторінках. Я. Щоголів. Зимовий ранок. М. Рильський. Зима. Л. Українка. Сніг з морозом поморозив... С. 9-11 7 Л. Українка. Вишеньки. На зеленому горбочку. О. Олесь. Серед краси. С. 12-13 8 Урок позакласного читання. Зима-білосніжка. С.62 9 0. Олесь. Білі гуси летять над лугами... Все навколо зеленіє. Л.Костенко. Берізки по коліна у воді. Березовий листочок. Ліс на світанку. С. 14-16 10 0. Олесь. Білі гуси летять над лугами... Все навколо зеленіє. Л.Костенко. Берізки по коліна у воді. Березовий листочок. Ліс на світанку. С. 14-16 11 П. Сиченко. Українська ніч. Л. Костенко. Баба Віхола. Пряля. Підсумок по темі. 17-19 12 Л. Костенко. Пряля. Підсумок по темі. 17-19 13 РІЗНОКОЛЬОРОВІ ВІРШІ. А. М'ястківський. Веселочка.
Є. Горева. Кольоровий віршик. Г. Тарасенко. Загадка. О. Орач. Скоромовка. 20-22 14 Т. Коломієць. Подарунок. В. Лучук. Кольорові пташки.
В. Конопелець. Якого кольору сніг? С.22-26 15 Підсумок по темі.С.22-26 Тематичне оцінювання знань. 16 Урок позакласного читання. Тарас Шевченко. С.76 17 ВІРШІ - ДІАЛОГИ. М. Підгірянка. Розмова про сонце.
Т. Коломієць. Вітрисько. В. Лучук. Жолудь. Є.Гуцало. Без дороги ходить дощ. С. 27-30 18 П.Ребро. Суперечка. А. Костецький. Найкраща іграшка.
С. Воскрекасенко. Внучка. Підсумок по темі. С. 31-32 19 НЕБИЛИЦІ - НЕБУВАЛИЦІ. М. Сингаївський. Що воно за диво? П. Мовчан. Сіяв шпак. А. Григорук. Переплутанка.
П. Воронько. Картина. С. 33-35 20 М. Сингаївський. Що воно за диво? П. Мовчан. Сіяв шпак. А. Григорук. Переплутанка.
П. Воронько. Картина. С. 33-35 21 Т. Коломієць. Диваки. Лічилка - небувалиця. Г. Бойко. Скоромовка -небувалиця. Підсумок по темі. С. 36-38 22 ВІРШІ - БЕЗКОНЕЧНИКИ. О. Пчілка. Безконечна пісенька. В. Лучук. Послухайте, люди. І. Світличний. Безконечник.
Т. Коломієць. Дідів обід. О. Орач. Пташко... Підсумок по темі. С. 39-42 23 ВІРШІ - ЗАГАДКИ. Л. Глібов. Котилася тарілочка. Хто доня? М. Підгірянка. Загадка. О. Сенатович. Бігли діти повз ялинку. Т. Коломієць. Загадка. Підсумок по темі. С. 43-46 24 Урок позакласного читання. Казки українських письменників. С.80 25 Л. Глібов. Котилася тарілочка. Хто доня? М. Підгірянка. Загадка. О. Сенатович. Бігли діти повз ялинку. Т. Коломієць. Загадка. Підсумок по темі. С. 43-46 26 ОПОВІДАННЯ. В. Сухомлинський. Як же все це було без мене? С. 47-49 27 В. Сухомлинський. По волосинці. Горбатенька дівчинка.
С. 49-52 28 В. Сухомлинський. По волосинці. Горбатенька дівчинка.
С. 49-52 29 В. Нестайко. Руденький. О. Буцень. На вулиці. С. 52-55 30 В. Нестайко. Руденький. О. Буцень. На вулиці. С. 52-55 31 В. Струтинський. Сідайте, будь ласка. А. Григорук. Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. С. 55-59 32 Урок позакласного читання. . А вже весна, а вже красна. С. 92 33 А. Коцюбинський. Артист. 34 Підсумок по темі.С. 59-60 Тематичне оцінювання знань.
35 КАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ. І. Франко. Лисичка і Журавель. С. 61-63 36 Н. Забіла. Вовк і козлята. М. Підгірянка. Безконечні казочки.
С. 64-68 37 М. Трублаїні. Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку.
С. 68-70 38 В. Каменчук. Як Лиска голосок собі кувала. Л. Костенко. Бузиновий цар. С. 70-74 39 Ю Ярмиш. Зайчаткова казочка. С. 74-78 40 Урок позакласного читання. Казки народів Європи. С. 98 41 О. Буцень. Чи є зима? С. 78-80 42 В. Сухомлинський. Соловей і Жук. С. 81-82 43 Підсумок по темі.С. 81-82 44 КАЗКИ НАРОДІВ ЄВРОПИ. Російська народна казка. Лисичка. С. 83-85 45 Білоруська народна казка. Легкий хліб. С. 85-87 46 Болгарська народна казка. Виноградар і змія. С. 87-89 47 Чеська народна казка. Собаки, коти та миші. С. 89-91 48 Урок позакласного читання. Мамине свято. С.108 49 Англійська народна казка. Сорочаче гніздо. С. 91-93 50 Німецька народна казка. Бременські музиканти. С. 93-95 51 Німецька народна казка. Бременські музиканти. С. 93-98 52 Латиська народна казка. Вовк і кіт. С. 99-100 53 Підсумок по темі. С.99-100 Тематичне оцінювання знань. 54 Я ХОЧУ СКАЗАТИ СВОЄ СЛОВО. І. Жиленко. Доброго ранку! Т. Коломієць. Задзвонив синенький дзвоник. В. Струтинський. Жива казка. С. 101-105 55 Д. Павличко. Квітка. В. Кухалашвілі. Як побачити вітер?
В. Лучук. Сіла хмара на коня. С. 105-107 56 Урок позакласного читання. Я хочу сказати своє слово. С.114 57 В. Артамонова. їжачок-реп'яшок. Є Горева. Пофантазуй!
С. 107-110 58 В.Сухомлинський. Я хочу сказати своє слово.
В. Скомаровський. Пісенька. С. 110-113 59 В. Коломієць. Ліс і лис. П. Глазовий. Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші. С. 113-117 60 В. Коломієць. Ліс і лис. П. Глазовий. Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші. С. 113-117 61 А. Качан. Вірші. М. Рильський. С. Жупанин. Підкажи словечко. Г. Малик. Що для чого треба? В. Сухомлинський. Оленчин горобчик. С. 118-121 62 О. Зима. Дві білки і лисиця. В. Антоненко. Літо. А. Зарва. Босонога Весна. М.Мига. Осінній килим.
С. 121-124 63 Підсумок по темі.
С. 121-124
Тематичне оцінювання знань. 64 Урок позакласного читання. І вкрились луки цвітом, вітаючись із літом. С. 121 65 У ДРУЖНОМУ КОЛІ. Дитяча народна гра. Журавель. Перстенець. Українські народні співаночки. Ой весна, весна... Вийди, вийди, сонечко. Г. Бойко. І. Сичовик. Сонце. С. Жупанин. В. Гринько. А. Камінчук. Д. Чередниченко. Лічилки. С. 125-127 66 А. Качан. Закличка. Мирилка. Н. Мовчан-Карпусь. Біля дуба. В. Сухомлинський. Про що думала Марійка. С. 128-134 67 А. Качан. Закличка. Мирилка. Н. Мовчан-Карпусь. Біля дуба. В. Сухомлинський. Про що думала Марійка. С. 128-134 68 О. Буцень. Новий м'яч. С. 134-136 69 О. Олесь. Два хлопчики. М. Рильський. Річка. 70 Підсумок по темі. Підсумковий урок за рік. С. 136-139

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Уроку iconУроків та їх структура Пам ’ ɹɬɤɚ ? ?e?y ?\?q?b?l? ?e?y Конструктор уроку
Так званий конструктор уроку може мати вигляд плану уроку, конспекту, сценарію тощо. Обов

Уроку iconУроку: Безпечна поведінка вдома План уроку: Електричні прилади. Небезпека

Уроку iconУрок №1
...

Уроку iconУрок 17 18/01/2012
Тема уроку: "Поняття про комп'ютерні мережі. Робота в локальній мережі" Мета уроку

Уроку iconХвилина чистопису
У цьому напису закодовано тему нашого уроку. Треба спочатку написати, а потім розкодувати тему уроку

Уроку iconКонспект уроку Слайд шоу «Опорні сигнали»
Обов'́зкова на́вність основних візуальних складових традиційного уроку: тема, мета, план, кл̀чові пон́тт́, закріпленн́, домашнє завданн́...

Уроку iconВеселівська районна різнопрофільна гімназія (розробка уроку з музичного мистецтва для 7 класу )
Тип уроку: комбінований Форма проведення: урок з елементами драматизації; фронтальна, індивідуальна Методи: художній показ музичних...

Уроку iconУроку : Повні та неповні речення Завдання : за допомогою методу «Прес» у кінці уроку зробити висновок : «Чим неповні речення

Уроку iconУроку
Б. Фільц "Морозець"; пісня Я. Степовий "Сніжинки"; музично-ритмічна вправа "Ось так" Обладнання: портрет П. Чайковського, ілюстрації...

Уроку iconТема уроку: Узагальнення й систематизація знань з теми "Харчування і травлення" Цілі уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми "Харчування і травлення"

Разместите кнопку на своём сайте:
uatxt.ensayoes.com


База данных защищена авторским правом ©uatxt.ensayoes.com 2013
обратиться к администрации
uatxt.ensayoes.com
Главная страница