З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В
НазваниеЗ досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В
страница1/2
Дата конвертации18.02.2013
Размер27.75 Kb.
ТипТексты
  1   2
1

З досвіду роботи вчителя

початкових класів

Атаманюк Н.В.

2

Як зробити, щоб дитина хотіла
вчитися?


Як зробити, щоб дитина могла
вчитися?

3

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам
'
ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром

4

мотивація

оголошення, представлення
теми та очікуваних результатів

актуалізація знань, надання
необхідної інформації

усвідомлення

рефлексія

5

Залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів можна розподілити їх на 4 групи

Інтерактивні
технології
кооперативного
навчання

Інтерактивні
технології
колективно
-
групового
навчання

Технології
ситуативного
моделювання.

Технології
опрацювання
дискусійних
питань

6До технологій кооперативного
навчання належать такі
інтерактивні техно
логії, як:
робота в парах, ротаційні
(змінні) трійки, два
-
чотири
-
всі
разом, кару
сель, робота в малих
групах, акваріум.

Їх можна ефективно
використовувати як на уроках
засвоєння, так і на уро
ках
застосування знань, умінь і
навичок. Це може відбуватись
одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість
опитування, на спеціальному
уроці, присвяченому
застосуванню знань, умінь і
навичок, або бути частиною
узагальнювального уроку.


7

. Запропонуйте учням завдання, поставте запитання для
невеличкої дискусії, поясніть
його, дайте учням
-
хв для
обдумування можливих
відповідей або індивідуальних
рішень.. Визначте, хто з учнів
висловлюватиметься першим,
запропонуйте обгово
рити свої ідеї
один з одним. Щоб привчити
дітей до чіткої організації роботи в парах, ліпше одразу визначити час на спільне обговорення. Учні повинні дійти згоди

щодо
відповіді або рішення.. Після того як час буде
вичерпано, дайте можливість
кожній парі представити свої
результати роботи.8Організація роботи

. Розробіть запитання на допомогу учням з метою обговорення нового матеріалу
.
Запитання повинні передбачати
неоднозначну відповідь.. Об'єднайте учнів у трійки. Розмістіть їх так, щоб кожна з них бачила трій ку ліворуч і
трійку праворуч. Разом усі трійки мають утворити коло.. Поставте кожній трійці відкрите запитання (однакове для всіх членів трій
ки).
Кожен за порядком повинен на нього відповісти.. Після короткого обговорення запропонуйте учасникам розрахуватися на перший, другий, третій". Учні з номером "один" переходять до наступної трій ки за
годинниковою стрілкою, а учні з номером "два" переходять через дві трій ки проти
годинникової стрілки. Учні з номером "три" залишаються на місці і є постійними членами своєї трійки. У результаті утвориться нова трійка.

. Змінюйте трійки стільки разів, скільки є запитань.
9

10


. Поставте учням запитання для обговорення дискусії тощо. Поясніть
запи
тання, дайте
-
2
хв

для
індивідуального обдумування
можливих відповідей.

. Об'єднайте учнів у пари з метою взаємообговорення

своїх ідей.
Визначте час на висловлювання
кожного в парі та спільне
обговорення. Пари обов'язково
повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення.

. Об'єднайте пари в четвірки, обговоріть попередньо досягнуті рішення щодо постановленого
запитання. Як і в парах, прийняття спільного рішення обов'язкове.

. Об'єднайте четвірки в більші групи або обговоріть поставлене запитання з усім класом.11

Організація

роботи


Розставте

стільці

для

учнів

у

два

кола
.

Учні,

що

сидять

у

внутрішньому

колі,

розташовані

спиною

до

центру,


а

ті,

що

сидять

у

зовнішньому

колі,

-

обличчям

до

центру,

таким

чином

учні

сидять

один

навпроти

одного
.


Внутрішнє

коло

неру
хоме,

зовнішнє

-

рухоме
:

за

сигналом

ведучого

всі

його

учасники

пересуваються


на

один

стілець

праворуч

і

опиняються

перед

новим

партнером
.


Мета

-

пройти

все

коло,

виконуючи

поставлені

завдання
.

Може

бути

декілька

варіантів

такої

діяльності
.


12

13

Організація
роботи

. Об'єднайте учнів у
-
групи та ознайомте із
завданням.

. Запропонуйте одній із груп сісти в центрі або на початку середнього ряду і класі, де стоять парти, і утворити коло.

. Подайте команду розпочати обговорення проблеми за алгоритмом:

-

прочитати вголос ситуацію;

-

обговорити її в групі, застосувати метод дискусії;

-

дійти до спільного рішення за
-
хв.

. Решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення, спостерігають
,
чи
дотримуються учасники дискусії правил її проведення.

Коли завершиться відведений для дискусії час, група повертається на свої місця, а вчитель ставить класу запитання:

-

Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?

-

Чи була ця думка достатньо доведеною?

-

Який із аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

Тривалість такої бесіди
-

2
-
хв.

Потім місце в "акваріумі" займає інша група, яка обговорює наступну ситуацію.


14

15


Ці технології передбачають
одночасну спільну роботу всього класу.

Це такі форми роботи, як:


"Мікрофон"

"Мозковий
штурм"

"Навчаючи
-
вчуся"

"Ажур
-
пилка"

"Незакінчені
речення"

"Дерево
рішень".

16

Організація роботи

. Повідомте проблему класові.

. Запропонуйте уявний "мікрофон" (будь
-
який предмет).

. Надавайте учням слово
почергово, передаючи "мікрофон".

Говорити має право лише той, у кого знаходиться "мікрофон".

. Повідомлені відповіді не
коментують і не оцінюють.

. Коли хтось висловлюється, інші не мають права щось говорити.
17Організація
роботи

. Визначте проблему, яку необхідно вирішити.

. Приготуйте папір для
занотовування

ідей, запишіть проблему у вигляді питання.

. Оберіть ведучого та секретаря, який записуватиме всі ідеї.

. Нагадайте правила першого етапу:

-

мета
-

зібрати якомога більше ідей;

-

кожен має право висловитись;

-

пропозиції мають висловлюватися почергово, конкретно, стисло;

-

приймаються будь
-
які пропозиції,
навіть неймовірні;

-

висловлювання інших не критикують і не обговорюють;

-

розширення запропонованої ідеї заохочуються;

-

ведучий може сформулювати нову ідею для запису за згодою того, хто її запропонував.

5.
Висловте

свої ідеї.

. Занотуйте їх у порядку надходження.
Не вносьте в ідею жодних виправлень.

. Продовжуйте, доки будуть виникати нові ідеї (але не більше
-
15
хв
).

. На закінчення обговоріть і оцініть запропоновані ідеї.
18


Організація роботи

. Підготуйте картки з фактами, що стосуються теми уроку, по одній для кожного
учня.

. Роздайте їх кожному.

. Запропонуйте учням:

-

упродовж декількох хвилин ознайомитися з інформацією, що міститься на картці;

-

після ознайомлення з матеріалом, що міститься на картці, нехай учні оз найомлять
зі своєю інформацією однокласників і одержать інформацію від них. Учень повинен одночасно говорити тільки з однією особою;

-

уважно слухати інформацію інших, запам'ятати якомога більше. Якщо потрібно, робити записи;

-

коли всі поділилися тим, що їм відомо, й отримали інформацію, нехай вони розкажуть у класі, про що дізналися від інших.


19Організація роботи

. Доберіть індивідуальний інформаційний матеріал для кожного учня

(ма
теріали підручника, додаткові матеріали тощо).

. Об'єднайте учнів у групи (домашні) і видайте їм матеріали із завданням.

. У групі учні обговорюють запропонований матеріал, вивчають. Проте необхідно обрати головуючого, щоб стежив за часом, та особу, яка ставить за
питання, щоб переконатися, що
кожен розуміє зміст матеріалу.

. Після завершення роботи домашніх груп запропонувати учням долучитися до інших груп, у яких вони виступатимуть експертами з окремої теми. У кож
ній новоутвореній групі
має бути представник із кожної домашньої групи.

. Кожна експертна група має вислухати всіх представників домашніх груп і проаналізувати матеріал загалом, здійснивши його експертну оцінку за визна
чений

час (урок).

. Після завершення роботи учні повертаються у свої домашні групи. Кожен учень має поділитися інформацією, яку він отримав в експертній групі, із чле нами
домашньої групи. Інформацію варто донести якісно і в повному обсязі за визначений час.
20

Організація
роботи

Учитель чітко називає тему, з
якої учні будуть
висловлюватися (можна
використати і уявний
"мікрофон"), формулює
незакінчене речення і
пропонує
учням
закінчити
його. Кожен наступний
учасник повинен почати свій
виступ із
заропонованої

формули. Наприклад: "На
сьогоднішньому уроці я
удосконалив свої вміння...",

"На сьогоднішньому уроці
найважливішим відкриттям
було...", " Це оповідання
навчило мене..." тощо.
21

Організація роботи


. Виберіть проблему, яка не має однозначного вирішення. Викласти її мож
на у вигляді цікавої історії,
ситуації з життя, епізоду з літературного твору.


2
. Запропонуйте учням необхідну інформацію для розв'язання проблеми, яка виникла під час домашнього читання.


3
. Підготуйте на дошці (окремому плакаті) чи роздайте кожному учасникові взірець "дерева рішень".


4
. Чітко сформулюйте проблему, її суть, запишіть на дошці, заповнюючи схему.


5
. Дайте необхідну додаткову інформацію щодо проблеми.


6
. Запитайте в учнів про актуальність проблеми, з'ясуйте, чому саме сторо
ни прагнуть її розв'язання.


7
. Шляхи і варіанти розв'язання проблеми можна визначити проведенням "мозкового штурму". На цьому етапі жоден з варіантів не може бути неправиль
ним.
Важливо набрати якнайбільше ідей.


8
. Обговоріть кожен із варіантів вирішення. З'ясуйте, що позитивного чи негативного для кожної зі сторін він містить. Таким чином, частину ідей можна відхилити і залишити три
-
чотири.


9
. Об'єднайте учнів у малі групи і запропонуйте заповнити схему. Група шляхом обговорення повинна дійти до одного варіанту рішення. Якщо єдності немає, можна застосувати голосування
.

22Симуляції, або імітаційні ігри

Організація роботи

. Виберіть тему для імітації.

. Чітко сплануйте все, що необхідно для проведення імітації, продумайте участь у ній всього класу.

. Надайте учням максимум
інформації, щоб вони могли впевнено виконува
ти всі процедури і одночасно
вчитися.

. Перед імітацією зробіть невеликий вступ.

. Заздалегідь продумайте запитання для підбиття підсумків.


23

Організація
роботи

. Сплануйте попередньо роботу та підготуйтесь:

-

сформулюйте проблему для рольової гри;

-

самостійно або спільно з учнями визначте, скільки учасників братиме участь

у грі, скільки
буде спостерігачів;

-

надайте учням якомога більше інформації, щоб вони могли правдиво вико
нувати свої ролі та
вчитись одночасно;

-

складіть сценарій рольової гри.

. Підготуйте і проведіть тренування учнів.

. Не вимагайте з самого початку від учнів бездоганної гри. Змінюйте види діяльності.

. Створіть сприятливі умови для проведення
гри. Важливо, щоб учні по
чувалися

впевнено.

. Під час виходу дітей з ролей варто провести детальне обговорення
ситуації.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В iconПрислів'я та приказки з досвіду роботи вчителя початкових класів

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В iconЗ досвіду роботи вчителя початкових класів
Загадки служать і ще довго служитимуть справі морального і естетичного виховання нашого народу, а особливо дітей та юнацтва

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В icon"Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення методичної культури вчителя початкових класів"
Що таке освітянські сайти?Знайомство з освітніми сайтами, що несуть інформаційну, організаційно- методичну, консультаційну інформацію...

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В iconВзаємозв’язок школи та сім\'ї у вихованні учнів початкових класів
Розділ Особливості й перспективи розвитку сучасної сім'ї Розділ Форми й методи роботи вчителя з батьками учнів

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В iconОпис досвіду роботи вчителя інформатики Веселівської

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В iconТворчий звіт вчителя початкових класів Довгої Галини Іванівни

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В iconПояснювальна записка для вчителя комбіновані контрольні роботи призначені для держав
Зміст розроблено на основі вимог навчальної програми з математики для 1–4 класів Програми для 1–4 класів се

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В iconПояснювальна записка для вчителя комбіновані контрольні роботи призначені для держав
Зміст розроблено на основі вимог навчальної програми з математики для 1–4 класів Програми для 1–4 класів се

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В iconУчителька початкових класів Петрівського нвк
Система роботи з молодшими школярами в процесі роботи над вирішенням проблеми розвитку зв’язного мовлення і мислення

З досвіду роботи вчителя початкових класів Атаманюк Н. В iconСходинками творчості і вдосконалення опис досвіду Заслуженого вчителя України, вчителя

Разместите кнопку на своём сайте:
uatxt.ensayoes.com


База данных защищена авторским правом ©uatxt.ensayoes.com 2013
обратиться к администрации
uatxt.ensayoes.com
Главная страница